De drukker voor al uw exclusieve drukwerk

Ik wil ook mooi drukwerk

CO₂-Prestatieladder en Duurzaamheid Klomp Offsetdrukkers B.V.


Met deze pagina van Klomp Offsetdrukkers B.V. website brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

Klomp Offsetdrukkers B.V. heeft duurzaamheid en CO₂-bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Daarom hebben wij besloten om niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder te behalen. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot en door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 3. Middels de documenten op deze pagina geven wij u ieder half jaar inzicht in onze CO₂-footprint, doelstellingen, maatregelen en communicatieberichten.

A | Inzicht

Klomp Offsetdrukkers B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom.  

Meer

Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2016 is de CO₂-footprint voor het eerst berekend. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik

Het inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Minder

B | Reductie

Klomp Offsetdrukkers B.V. heeft de volgende CO₂-reductiedoelstelling opgesteld:

  • Klomp Offsetdrukkers B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2016 95% minder CO2 uitstoten (scope 1 & 2 incl. business travel).

Deze reductiedoelstelling en bijbehorende maatregelen zijn opgesteld om de CO₂-uitstoot effectief te reduceren.

C | Communicatie

Klomp Offsetdrukkers B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | Participatie

Klomp Offsetdrukkers B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO² in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO₂ Neutraal.

Meer informatie over dit initiatief is hier te vinden. Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO₂-reductiebeleid van Klomp Offsetdrukkers B.V.:

2021

2020

2019

2018

2017

2016